Ve Freely Agency nežijeme jen spontánně a „freely“, ale svazovat tě určitě nebudeme. Jsme webem odkojená společnost, nerozptylujeme se jinými záležitostmi. To přenecháváme dedikovaným specialistům, stejně jako se jimi snažíme být my. Kolektiv máme stále mladý, i když na úbytku vlasů už se některé projekty projevily. S otevřenou náručí vítáme fanoušky open-source filozofie, milovníky kávy nebo #milujipraci.cz. A hlavně Drupalu.

Technologie, které se tě budou týkat

 • Drupal 8 (minoritně Drupal 7, ale o ten se klidně postaráme),
 • PHP 7, Symfony,
 • Varnish, NGINX – výkonové optimalizace,
 • Composer, Drush, Drupal console,
 • Git (gitlab), CI,
 • Vue.js,
 • Dále tu využíváme: SCSS, Sketch, Gulp, GreenSock, Twig.

Čeho se ti dostane?

 • Drupal 8 projektů, které ti potrénují mozkové závity;
 • Důkladných code-review, které ti pomohou programátorsky růst,
 • Možnosti ovlivnit náplň práce. Víme, že back-end vývojáře je pro „drupal klikání“ a front-end škoda.
 • Nejnovějších CI technologií, vzdělání v Release management oblasti pro velké hráče,
 • Důvěry – nedostaneš úkol „jak“, ale „co“. Tebou navrhnutá řešení vždy bereme v potaz,
 • Podpory ve vzdělávání, placené přispívání do Drupalu či jiných open-source technologií,
 • Odpovídajícího finančního ohodnocení,
 • Dostatku kvalitní kávy.

Co na oplátku vyžadujeme?

 • Alespoň základní znalost struktury Drupalu,
 • Znalost OOP, PHP,
 • Znalost PHP frameworků (Symfony, Nette),
 • Chuť do nových technologií,
 • Disponibilitu alespoň 20 hodin týdně.

Jak stoupneš v našich očích?

 • Ukážeš svůj profil na Drupal.org, Githubu, nebo třeba na blogovací platfomě,
 • Prokážeš zkušenosti s webovými projekty, ukážeš nám svoje reference,
 • Povyprávíš nám o svých preferencích, co se týče náplně práce.