Vytvoříme vám databázi zákazníků na míru. Uchovávejte pouze takové informace, které jsou pro vás relevantní.
...
Nebudete zahlceni obřím řešením, ve kterém se již nelze bez manuálu vyznat.
...
Nastavíme workflow práce se zákazníkem tak, jak vyhovuje vám.
...
Díky možnosti propojení přímo s prezentačním webem získáte nové kontakty okamžitě a automaticky.
...
Získejte přehled o klientech, jejich potřebách a chování.

Ať už se vaše organizace soustředí na firemní nebo spotřebitelskou klientelu, vždy je vhodné své zákazníky dobře znát. Stará pravda praví, že udržení stávajícího zákazníka je mnoho násobně levnější než oslovení někoho, kdo o vás ani netuší.
A přesně proto byste si měli o zákaznících udržovat podrobný přehled.

Znejte své zákazníky

Propracované CRM vám dokáže napovědět, jaký zákazník co a kdy potřebuje. Pomocí správně nastavených kategorií a záznamů komunikace dokážete vysledovat chování a jít mu v obchodě naproti. 

Již i základní evidence klientů, kontaktů a záznamů o komunikaci vám ohromně ulehčí zaškolování nového business / account managera. Informace se v organizace stávají transparentní, čímž získáváte mocný nástroj pro vyhodnocování vaší úspěšnosti při kontaktu s klienty.

Propojení CMS s prezentačním webem

Také neradi přepínáte z jednoho systému do druhého? Díky frameworku Drupal dokážeme vytvořit CRM i prezentační web s obsluhou z jedné administrace. CRM část bude samozřejmé přístupná pouze vybraným uživatelským rolím, obyčejný návštěvník nemá o CRM ani tušení. Tato kombinace značně zefektivní vaší denní práci se systémy. 

Podstatnou výhodou samozřejmě nabízí možnost propojení záznamů s chováním uživatelů na webových stránkách, případně dokonce i angažovanost jednotlivých uživatelů na webu. Jednoduše a rychle dokážete oslovit s nabídkou například návštěvníky, kteří byli nejvíce aktivní v diskuzi. Oceňte jejich snahu, nabídněte jim slevu a sledujte, jaký efekt tento proces má na vaše finanční výsledky.

Takto integrovaná řešení jsou vhodná především pro malé a střední firmy, které si nemohou dovolit robustní drahé systémy, ale chtějí si výrazně ulehčit a zefektivnit práci.