Webové stránky

Zacílíme přesně na vaše zákazníky. Zvýšíme konverzní poměr a podpoříme povědomí o vaší značce.
...
Promujte svoji organizaci a obsaďte všechna volná místa kvalitními a motivovanými pracovníky.
...
Online komunikace s občany a návštěvníky je klíčovou službou i zákonnou povinností.
...
Udržíme čtenáře na webu a redakci ulehčíme kreativní práci vhodnými nástroji.
...
Prezentujte chytře, rychle a úderně. Produkt, službu, událost, ocenění, vaši kočku. Prostě cokoliv.
...
Buďte důveryhodní, buďte transparentní, buďte efektivní. Pomůžeme vám šířit dobro.
...

E-shopy a portály

Ať už prodáváte elektroniku nebo lampy s džinem, vytvoříme vám e-shop s vysokou konverzí.
...
Změňte svět internetu. Společně připravíme webový portál nebo aplikaci, která zasáhne masy.
...

Firemní systémy

Efektivní interní systém snižuje náklady až o desítky procent a zvyšuje spokojenost zaměstnanců.
...
CRM
Získejte přehled o klientech, jejich potřebách a chování. CRM je nejlepší investice.
...
DMS
Už mamka vás učila dělat si pořádek. Udržujte ho také v dokumentech organizace.
...

Další služby

Poradíme vám, provedeme webovým projektem, položíme správné otázky, dodáme nadhled.
...
Rozšiřte si portfolio služeb o vývoj webu nebo ulehčete svým přetíženým vývojářům.
...

Jak pracujeme?

První krok

Analýza projektu

Na náhody nespoléháme. Před zahájením projektu vždy pečlivě analyzujeme vaše potřeby, konkurenční výhody a cílové zákazníky.
„Kvalitní web splní vaše business cíle.“