Moderní šablonovací systémy, díky kterým nakódujete poutavý design rychle a levně.
...
Důraz na výkon - díky cache systému dokáže Drupal 8 pohánět i ty největší portály.
...
Efektivní deployment pomocí konfiguračních souborů zrychluje nasazení a eliminuje riziko chyb.
...
API first. V době moderních front-end frameworků a obsluhy služeb třetích stran je komunikace přes API zcela zásadní.
...

Drupal přináší managerům a uživatelům spoustu výhod. Naštěstí přínos Drupalu ocení i vývojáři. S Drupalem je řešení webových projektů rychlé, efektivní a levné. Podívejte se, jakých hlavních 5 výhod Drupalu vidíme z pohledu vývojářů my.

Config management

Drupal je CMS systém umožňující spoustu věcí “naklikat” pomocí webového rozhraní. Z pohledu uživatele je to klíčová vlastnost, ale z pohledu vývojáře to přináší určité starosti navíc při verzování nastavení systému. Určitá nastavení se nastavují v kódu, ale některá “naklikaná” se uloží pouze v databázi.

V Drupalu 7 se tento “problém” řešil obykle pomocí Features modulu, který k tomu nebyl původně určený. Drupal 8 tento problém řeší systémově pomocí configuration manangement, který umožňuje konzistentním způsobem exportovat a importovat nastavení celého Drupalu. Díky tomu se Drupal stává lehce verzovatelný a deployment proces značně ulehčený.

Symfony2

Jednou z naprosto zásadních změn v Drupalu 8 oproti starším verzím je použití Symfony2 frameworku. Drupal 8 nyní využívá prvky, které se v “PHP světě” již využívají několik let. Příkladem budiž využití Services, Depedency Injection, Composeru a mnoho dalšího. Zároveň se značně rozrostla vývojářská základna, protože programování již není tolik “Drupal specific”.

Výkonové řešení

Drupal stojí na vrcholu pyramidy CMS systémů díky své flexibilitě a komplexnosti.

Drupal komunita je si vědoma souvislostí s takovými možnosti, a proto v Drupalu 8 zcela přepracovali cachovací systém. Nové cache api umožňuje využití tagů a kontextů, které podporují přesnější invalidaci cache, takže cache uvolňují jenom v případě, že je to opravdu nutné. Drupal 8 samozřejmě cachuje na různých úrovních, takže i v případě invalidace cache se invalidují jenom ty úrovně, které jsou potřeba.

API

V dnešní době, kdy se jedny data zobrazují v různých formách (web, mobilní aplikace, feedy, export na sociální sítě) je API téměř nutnost. Drupal 8 obsahuje funkcionalitu umožňující tvorbu API přímo v jádru. V kombinaci s Views tedy umožňuje vysoce pohodlný a rychlý způsob, jak vytvořit API s plnohodnotným backendem.

Twig

S adopcí Symfony2 se v Drupalu 8 začal jako výchozí šablonovací systém využívat systém Twig. Mezi silné stránku Twigu patří přehlednost a flexibilita. Jeho syntaxe je jednoduchá. Učící křivka roste strmě vzhůru. Twig na pozadí kompiluje šablony do php, aby nebyl nijak ohrožen samotný výkon. V neposlední řadě v základu neumožňuje vložení php kódu do šablony, což obvykle vede k čistšímu a bezpečnějšímu kódu.

Tak tohle byla naše “top 5”. Vidíte hlavní přednost Drupalu jinde? Tak se nám ozvěte v kontaktech nebo třeba na Facebooku.