Ve Freely Agency nežijeme jen spontánně a „freely“, ale svazovat tě určitě nebudeme. Jsme webem odkojená společnost, nerozptylujeme se jinými záležitostmi. To přenecháváme dedikovaným specialistům, stejně jako se jimi snažíme být my. Kolektiv máme stále mladý, i když na úbytku vlasů už se některé projekty projevily. S otevřenou náručí vítáme fanoušky open-source filozofie, milovníky kávy nebo Záviše. A hlavně front-endu.

Technologie, které se tě budou týkat

 • HTML5, Twig,
 • CSS3, SCSS, Gulp,
 • ZURB Foundation, CSS grid,
 • Vue.js, jQuery,
 • GreenSock,
 • Sketch, Zeplin.io, Adobe Experience, Adobe Photoshop,
 • Jakákoliv JavaScript knihovna, která přijde vhod.

Čeho se ti dostane?

 • Kupy kódování designu,
 • Důvěry a prostoru – rádi zkoušíme nové postupy a technologie, jsme otevřeni novým návrhům,
 • Stylování náročných portálových řešení, kde UX je vždy až na prvním místě.
 • Podpory ve vzdělávání, placené přispívání do Drupalu či jiných open-source technologií,
 • Odpovídajícího finančního ohodnocení,
 • Dostatku kvalitní kávy.

Co na oplátku vyžadujeme?

 • Znalost CSS3 možností, front-end pro tebe není pouze background, ale transform znáš jak své boty,
 • Znalost nástrojů pro interaktivní design, 
 • Tah na kvalitu, testování bereš jako samozřejmost,
 • Důraz na velikost stránky – optimalizace rychlosti načítání,
 • Disponibilitu alespoň 20 hodin týdně.

Jak stoupneš v našich očích?

 • Vysvětlíš nám nejnovější trendy ve světě front-endu,
 • Umíš animovat webové prvky pomocí CSS,
 • Ovládáš javascriptové knihovny, JavaScript (ECMA) nebo třeba Angular, Vue.js nebo React,
 • SVG je pro tebe jediná cesta k obrázkům na webu,
 • Prokážeš zkušenosti s webovými projekty, ukážeš nám svoje reference,
 • Povyprávíš nám o svých preferencích, co se týče náplně práce.