Prezentujte svoji organizaci přesně tak, jak si zaslouží. Kvalitně, promyšleně, systematicky, účinně.
...
Analyzujeme vaše reálné potřeby a cíle, vyhodnotíme vaše silné stránky oproti konkurenci. Jen ty vás učiní nepřehlednutelnými v nekonečné záplavě webů.
...
Pomůžeme vám zacílit web přesně na vaše cílové zákazníky. Oddělíme přebytečný balast od kvalitního obsahu.
...
Zapracujeme vaši korporátní identitu do webového prostředí tak, aby působila elegentně a svěže. Nebo vám s ní pomůžeme.
...
Přesně zacílíme, zvýšíme konverzní poměr a dostaneme vaší značku do povědomí

O důležitosti webových stránek pro váš business už nikdo nepochybuje. Správně vytvořené a svědomitě provozované webové stránky jsou nutností pro vaše podnikání. Bez nich jste totiž v nemilosrdné džungli online marketingu vaší konkurence necháni napospas náhodě. A přesně takové weby my děláme!

Zjistíme, co váš zákazník potřebuje (vědět)

Ať už máte jakékoliv zákaznické segmenty, bez znalosti jejich potřeb nemáte šanci. Prezentační webové stránky vycházejí ze znalosti toho, co dokážete nabídnout a toho, co zákazník chce zakoupit. Na webu dochází k propojení obou stran.

Úspěšná prezentace spočívá v propojení toho, to návštěvník hledá a toho, co vy nabízíte.

Proto vždy analyzujeme vaše silné stránky, výhody oproti konkurenci, strukturu vašich produktů a služeb. Zjišťujeme, co zákaznicí při výběru očekávají a jaká jsou jejich rozhodovací kritéria. Máte nadnárodní reference? Pochlubte se. Jste nejlevnější na trhu? Zdůrazněte to. Jste jediná firma splňující nejnáročnější certifikace? Propagujte svůj cit pro kvalitu. Nechte vaše nejsilnější stránky udělat tu nejtěžší práci za vaše obchodní oddělení.