Dobrovolník
Dobrovolník mobil

Úvod

Klient se již delší dobu potýkal s palčivým problémy při provozu starého portálu. Struktura webu byla pro mnohé návštěvníky nepřehledná a práce s databází pro správce velmi zdlouhavá. Největší kámen úrazu představovala chybějící podpora responzivního chování. Portál v takovém stavu přestával být života schopný, což se projevovalo také na chování návštěvníků.

Společnosti HESTIA jsme navrhli nejlepší možné řešení – postavit portál od začátku na redakčním systému Drupal 7.

dobrovolnik.cz - stará verze
dobrovolnik.cz - wireframe

Výzkum

Ne nadarmo se říká „dvakrát měř, jednou řež“. Tímto pravidlem jsme se řídili i případě tohoto webového projektu.

Projekt pro nás byl výzvou především z hlediska analýzy procesů, které na portálu probíhají. Uživatelé webového portálu jsou řazeny do několika uživatelských rolí, přičemž oprávnění jim dostupná se signifikantně liší. Obsah podléhá schvalovacímu a editačnímu workflow, stejně jako tomu bývá u velkých zpravodajských portálů. Nejrozsáhlejší částí pak bylo přesunutí původních příležitostí do nového systému a systém pro tvorbu nových příležitostí.

Návrh

Analýza stávajícího a požadovaného stavu ukázala, že nejefektivnější cestou bude vytvoření portálu na míru. Práci jsme zahájili tvorbou wireframů a grafických návrhů. Dbali jsme na klientovi požadavky ohledně přehlednosti a jednoduchosti.

Pro uživatele portálu jsme navrhli uživatelskou administraci oddělenou od té pro správce. Důležitým navigačním prvkem webu se stalo vyhledávání, a to jak fulltextové dostupné kdekoliv, tak pomocí filtračních kritérií na výpisech příležitostí, aktualit i organizací. Cesta k nalezení té pravé příležitosti se tak pro dobrovolníky stala jednodušší než kdy předtím.

dobrovolnik.cz - seznam příležitostí
dobrovolnik.cz - nová homepage

Výsledek

Portál jsme úspěšně spustili na podzim roku 2016. Od spuštění do provozu portál roste, aktivita organizací i samotných dobrovolníků nám dělá radost.

Práce na portálu dobrovolnik.cz rozhodně tímto nekončí. Již během vývoje nás napadlo mnoho cest, jak portál nadále rozvíjet. Stejně jako dobrovolnictví samotné, i rozvoj webu je nekončící pouť, která ale rozhodně stojí za to.

Další realizované projekty