kw
Kariérní web mobil

Nedostatek kvalitních lidí na trhu

Nedostatek kvalitních lidí je palčivý problém pro mnoho organizací. Firmy vynakládají obrovské částky na inzeráty, veletrhy a recruiterské agentury, aby pak uchazeče dovedly na nepřehledný starý web. O chybějící responzivitě raději škoda mluvit. Prostě vyhazují peníze do kanálu.

karierni web
kw-statistiky

Výzkum - aneb koho a jak HR hledá

Stránka karierniweb.cz má “jednoduchý” úkol - ukázat HR managementu, že mají možnost systematicky pracovat s potenciálními zájemci o zaměstnání. Proto jsme se soustředili na potřeby HR managementu. Analyzovali jsme nejčastěji vyhledávané pozice, které jsme se převedli do postaviček, a prostředky, kterých HR využívá k zaujmutí návštěvníků a k ulehčení své práce.

Návrh - přidané hodnoty řešení

Při návrhu kariernihowebu.cz jsme operovali s několika přístupy - od využití realných fotografií až po aktuální animovanou verzi. Ta vyhrála především díky její nápaditosti, rozšiřitelnosti, pozitivní náladě a podpoře obohacujících animací. Postavičky slouží jako zástupce pro jakékoliv povolání, které daná organizace potřebuje obsadit.

kw-animace
kw-404

Výsledek - důraz na detail, animace

Microsite Karierniweb.cz splňuje své zadání - HR managementu rozšiřuje obzory a nabízí další prvek do jejich personální politiky. Při vývoji na Drupalu 8 jsme dbali na sebemenší detaily, což si můžete ověřit i na naší “Stránka nenalezena”. A přesně takto přistupujeme i k vývoji samotných karierních webových stránek. Jedině tak zajistíme jejich úspěšnost.

Další realizované projekty