Proseč
Město Proseč mobil

Úvod - starý web

Předchozí webové stránky Proseče sice stále sloužily, ale především chybějící responzivita se stala velkou překážkou použitelnosti. Starý web také spoléhal na výrazné grafické odlišení jednotlivých sekcí, což se po letech růstu webu začalo působit nekompaktně.

stary web Prosec
Město Proseč - wireframe

Výzkum - priority, povinné informace

V první fázi jsme se soustředili na důležitost jednotlivých sekcí. Po téměř šesti letech chodu předchozího systému jsme dokázali určit priority, podle kterých jsme navrhovali strukturu webu. Neopomněli jsme ani na povinné informace a pravidla přístupnosti.

Návrh

Cílem vedení města bylo zjednodušení struktury, vytvoření čistšího designu a úplné zrušení nevyužívaných sekcí. Proto jsme zvolili cestu designu, který nejen že splňuje informační povinnosti, ale zároveň splňuje vysoké standardy grafického dojmu. Pomocí oblých tvarů web vytváří na první pohled neotřelý design.

Město Proseč - Nová homepage
Město Proseč - GT Metrix

Výsledek

Výstupem je plně responzivní web města, který pohání nejnovější systém Drupal 8. Zajistili jsme tak uživatelům pohodlnou práci s obsahem a  návštěvníkům dostupnost informací z jakéhokoliv zařízení.

Další realizované projekty