mista zblizka
Místa zblízka mobil

Regiony až na prvním místě

Již při návrhu wireframů nám bylo jasné, že hlavní roli při návrhu struktury budou hrát regiony. Proto fungují jako hlavní rozcestník na domovské stránce i jako podsekce jednotlivých výpisů. Landing page regionu poté představuje "dashboard" s agregovanými informacemi.

mistazblizka - homepage
mistazblizka - kalendar

Intenzivní spolupráci s mapovým podkladem

Především pro události bylo nutné připravit spolupráci s mapovými podklady Google Maps. Webové stránky působí mnohem lépe díky upravené barevnosti podkladu, vlastním markerům i napojení Google Map Markerů na seznam událostí vypsaných v bloku.

Plná připravenost na vícejazyčnost

Od samotného počátku byl Drupal 8 připravován jako vícejazyčný. Díky blízkosti regionů k německým sousedům je jedním z aktuálně podporovaných jazyků právě němčina, doplňkově také angličtina.

mistazblizka - mobil

Další realizované projekty