Sovak
Sovak mobile

Web překypující informacemi

Portál SOVAK ČR nabízí komplexní informační servis poskytující všechny typy informací ohledně vodovodů a kanalizací. Web obsahuje mimo jiné novinky, soupis cen vody, možnost přihlášení na akce a semináře, možnost zakoupit publikace a mnohé další.

sovak.cz
sovak.cz - news

Komplexní registr právních předpisů

Propracovaný registr právních předpisů představoval největší výzvu. Systém plně respektuje reálnou hierarchii těchto předpisů, ať už jde o začlenění do oblastí, typů či zákonů, tak jejich vzájemné vztahy (rozšíření či zrušení). Generování přehledu s prakticky nekonečnou hloubkou provázání mělo dopady i na optimalizaci načítání.

Zajímavý obor s velkým potenciálem

Při přípravě webu jsme si rozšířili obzory o této problematice a nikdy nás nepřestala překvapovat velikost, komplexnost a významnost tohoto odvětví služeb. Všechny nás obvykle zajímá pouze to, jestli nám z kohoutku teče voda (ideálně i teplá) či nikoliv, ale dozvědět se více o fungování věcí, které bereme jako samozřejmost, je určitě cenná zkušenost.

sovak.cz - mobile

Další realizované projekty