Pro odpověď na Vaši zprávu bude společnost Freely Agency s.r.o., Slezská 844/96, 130 00 Praha, Vinohrady, IČO: 057 58 319 , jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, případně telefonní číslo, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Své osobní údaje poskytujete správci za účelem odpovědi na Váš dotaz. Údaje budou archivovány přiměřenou dobu v elektronické podobě. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

  • (1) na přístup k osobním údajům,
  • (2) požádat o kopii těchto osobních údajů,
  • (3) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  • (4) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
  • (5) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  • (6) na přenositelnost údajů a
  • (7) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a
  • (8) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů jsou k dispozici v sídle společnosti Freely Agency s.r.o., Slezská 844/96, 130 00 Praha, Vinohrady, IČO: 057 58 319.