Pohled do kuchyně našich vývojářů

8.2.2017
Marek Měchura

Kvalitní moderní webové stránky nelze považovat za samozřejmost. Vývoj webových stánek je jedno z nejdynamičtějších odvětví, a to nejen v informačních technologiích. Držet krok s novým technologiemi se tedy stává esenciálně důležité. Nechceme před vámi skrývat, jak děláme, co děláme, proto vám vybrané používané technologie představujeme.

Drupal

Nemůžeme začít něčím jiným. S redakčním systémem Drupal pracují naši vývojáři již od roku 2010. V současné době preferujeme na všechny nové projekty Drupal ve verzi 8. O výhodách a silných stránkách Drupalu bychom mohli napsat knížku, ale uvedeme zde několik těch nejdůležitějších:

  • Modulární architektura,
  • Open-source filozofie, rozsáhlá komunita,
  • Integrace s nejnovějšími technologiemi třetích stran,
  • Responzivní administrace v základní instalaci,
  • Propracovaná práce s obsahem, publikační workflow upravitelné na míru,
  • Uživatelské role a jejich nastavení,
  • Propojení s médii,
  • Využitelnost pro mnohá připravená řešení.

 

Drupal poskytuje kompaktní základ při přípravě řešení na míru. Tím se rapidně zrychluje vývoj nejen komplexních systémů, ale i poutavých prezentačních stránek či microsites.

Continuous development a automatizace

Standardizace a automatizace nejen že činí vývoj rychlý e efektivní, zároveň výrazně redukují pravděpodobnost lidské chyby. Při vývoji využíváme automatické procedury přes GitLab, novým kolegům předáváme připravené vývojové prostředí.

Během vývoje front-endu nám práci značně usnadňuje gulp.js. Většina webů je poháněná frameworkem ZURB Foundation, díky čemuž rychleji dosahujeme responzivního designu skrz všechny běžně používané prohlížeče.

Without requirements or design, programming is the art of adding bugs to an empty text file.

Modelovací metodiky

Důkladná analýza je základní odrazový můstek na cestě za úspěšným projektem. Tento přístup musí být samozřejmě podpořen nástroji, které vytvoření takových modelů umožňují. Cílem modelů ovšem nemusí být popsat každičký detail reality, ale vytvořit společnou terminologii klienta a vývojářů, aby sladili své představy o hotovém díle.

Běžně využíváme UML diagramy, nejčastěji diagram tříd, sekvenční diagram a stavový diagram. Za účelem zobrazení procesů využíváme EPC diagramů nebo BPMN notace. O tom vám možná poví více naši konzultanti a analytici.

Tento výčet samozřejmě není úplný. Během každodenní praxe využíváme mnoho dalších nástrojů a aplikací, které činí naší práci efektivní. A zároveň nám naštěstí zůstává naše dětská vášeň poznávat věci nové a dosud neozkoušené. Proto se rádi vrháme do testováních nových frameworků, programovacích jazyků či nových produktů.

Další články