Návod: Drupal 8 modul mapy.cz - přidání k typu obsahu

8. 9. 2017
Marek Měchura

Nový modul Mapy.cz od Freely pro Drupal 8 umožnuje jednoduchou integraci Drupalu 8 s mapy.cz. V následujícím příspěvku si ukážeme základní možnosti modulu a jak přidat mapu k obsahu.

Nový modul Mapy.cz od Freely pro Drupal 8 umožnuje jednoduchou integraci Drupalu 8 s mapy.cz. Modul je možné stáhnout z drupal.org nebo pomocí composeru „composer require drupal/mapycz“. Samotná instalace se nijak neliší od klasické instalace modulů v Drupalu.

Přidání mapy k typu obsahu

Přidání fieldu

Modul Mapy.cz po instalaci (a pročištění Drupal cache) přidá nový typ fieldu s názvem MapyCZ, který poté můžeme přiřadit k libovolnému typu obsahu. Takže pokud budeme chtít přidat mapu například k výchozímu typu obsahu článek, tak musíme do správy polí článku (Struktura > Typy obsahu > Článek > Správa polí > Přidat pole), kde zvolíme přidat nové pole „MapyCZ“ a uložíme (viz následující obrázek).

Pridani mapy.cz fieldu k typu obsahu.png

V dalším kroku můžeme zvolit počet povolených hodnot (modul podporuje libovolný počet map v rámci jednoho fieldu) a výchozí nastavení fieldu. Zde není nic nestandardního oproti klasickému nastavení Drupal fieldu.

Přidání obsahu s mapou

Pokud máme vše z předchozího kroku hotové, tak můžeme přikročit k samotnému přidání článku s mapou. Při přidávání článku (Obsah > Přidat obsah > Článek) se zobrazí field s načtenou mapu (viz následující obrázek), který umožňuje:

  • zvolit bod na mapě kliknutím na mapu,
  • v mapě zoomovat (přibližovat/oddalovat) a libovolně se pohybovat (zvolenou pozici a zoom si mapa po uložení pamatuje),
  • zvolit typ mapy (klasická, turistická, satelitní),
  • vyhledávat místa na mapě s nativním našeptávačem mapy.cz (znázorněno na následujícím obrázku),
  • pokud máte povoleno více map v rámci jednoho fieldu, tak všechny předchozí nastavení je možné volit pro každou mapu zvlášť
vyhledavani
  • pokud použijeme vyhledávaní, tak při kliknutí na zvolené místo se automaticky přidá marker a zároveň se mapa zazoomuje na dané místo (znázorněno na následujícím obrázku).
Zobrazeni vysledku

Po uložení se uchová veškeré nastavení mapy a takto se poté zobrazí v obsahu (viz následující obrázek).

vysledky

Modul umožňuje integraci s views. V současné době jsou implementovány dva druhy integrace:

  • výpis fieldu s mapu,
  • agregaci markerů ze zvoleného obsahu na jednu mapu.

Na modulu stále pracujeme, takže ještě není vše finálně odladěno do detailu. Pokud náhodou narazíte na nějaký problém/nejasnost, tak nám dejte určitě vědět a my na to mrkneme.

Other articles