Návod: Drupal 8 modul mapy.cz - výpis map ve Views

11. 12. 2017
Marek Měchura

V předchozím příspěvku jsme si ukázali, jak v Drupalu přidat mapy.cz do typu obsahu. Jedním z dalších obyklých kroků je vypsání pomocí Views a právě toto si ukážeme v tomto příspěvku. V tomto článku předpokládáme, že field mapycz je již přidaný v typu obsahu článek (viz Návod: Drupal 8 modul mapy.cz - přidání k typu obsahu)

Vytvoření Views

V tomto kroku se neděje nic specifického. Jednoduše stačí vytvořit Views jako vždycky, kde si zvolíte jestli chcete stránku nebo blok atd. My v tomto případě vytvoříme stránku, která bude vypisovat pouze články (typ obsahu Article) viz následující obrázek.

mapy.cz pro drupal ve views

Přidání mapy do výpisu

Po vytvoření views, je potřeba přidat field mapy.cz (viz přechozí článek) do výpisu. Vše zde opět funguje jako vždy. Je potřeba kliknout na přidat field a vyhledat příslušný field a ten přidat (viz obrázek).

pridani fieldu pro mapy.cz

Nastavení pole mapy.cz

V dalším kroku je nutné zvolit jako formátovač Mapy CZ - Map. Dále je možné nastavit výšku, šířku a výchozí typ mapy. Výchozí typ mapy se aplikuje pouze v případě, že rámci přidávání obsahu nebyl žádný zvolen. Pokud zvolen byl, tak se vždy použije typ nastavený při přidávání obsahu. Nastavení je znázorněno na následujícím obrázku.

Je vždy nutné explicitně vybrat formátovač Mapy CZ - Map a to i v případě, že se zdá být ve výchozím stavu vybraný. V opačném případě se může stát, že se formátovač nevybere a mapy se nebudou vypisovat korektně.

mapy.cz nastaveni fieldu

Výpis map

Pokud uděláte všechny předchozí kroky, View uložíte a podíváte se na vytvořenou stránku, bude výpis vypadat podobně jako na následujícím obrázku. Z obrázku vidět, že jednotlivé mapy si zachovávají zvolený typ mapy, pozici a zoom (přiblížení). 

vypis ve views

 

Agregace na jedné mapě

Další z oblíbených funkcionalit map je agregace více zvolených bodů v rámci jedné mapy. Jak toho docílit pomocí modulu mapy.cz pro Drupal bude popsáno v nějakém z dalších článků.

Other articles