GoPay modul pro Drupal 8 - představení a nastavení

25. 1. 2018
Marek Měchura

Platební brána GoPay je populární platební brána, kterou díky našemu modulu GoPay pro Drupal 8 můžete jednoduše integrovat sami.

Princip fungování

V krátkosti bych rád zmínil, co vlastně modul dělá a proč. Jak bylo zmíněno v úvodu, tak modul funguje jako wrapper pro GoPay SDK (sdk pro práci s GoPay přímo od GoPay společnosti). Což hodně zjednodušeně znamená, že nepracujete přímo s GoPay SDK, ale s abstrakcí nad tímto SDK.

GoPay modul umožňuje nastavit parametry pro připojení ke GoPay a základní nastavení přímo v administraci Drupalu. Tady „klikací“ práce končí a dále je potřeba jít do kódu, kde je potřeba si definovat controller pro přístup a návrat z GoPay. Dále modul velmi zjednodušuje vytvoření a zpracování platby, protože vytváření platby a zpracování je řešeno pomocí objektů, se kterými se pracuje značně komfortněji než se surovými poli, se kterými pracuje GoPay SDK.

Instalace

Doporučený způsob instalace je pomocí composeru:

composer require drupal/gopay

Při instalaci pomocí composeru se automaticky stáhne i GoPay PHP SDK. Samotný modul můžete stáhnout na drupal.org, ale v tomto případě se musíte sami postarat o fungování GoPay PHP SDK. Poté stačí modul povolit standardním zpusobem, promazat Drupal cache a vše by mělo být připraveno.

Nastavení modulu

Pro nastavení GoPay je potřeba po přihlášení přejít na Nastavení > GoPay > GoPay API settings. Zde si můžete nastavit údaje pro přístup ke GoPay, platební metody (karta, bankovní převod) a výchozí platební metodu. Nakonec si ještě můžete nastavit adresu, na kterou chcete být přesměrování z GoPay po dokončení platby (úspěšné i neúspěšné)

Použití

Pokud uděláte všechny popsané předchozí kroky, tak jste připraveni k implementaci samotného placení a zpracování platby. Konkrétní příklad základní implementace placení a pracování platby je popsán v samostatném článku.

Další články